SIE BEFINDEN SICH IN: Home/ Komunikaty prawne

Komunikaty prawne

Geka Ironworkerswww.geka-ironworkers.de

POLITYKA JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

Dyrekcja firmy GEKA AUTOMATION S.L. zdecydowała wdrożyć zintegrowany system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy zgodnie z normami ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007, opierający się na następujących przesłankach:

 • Zaangażowaniu na rzecz klientów: zobowiązujemy się do wypełnienia potrzeb klienta w zakresie cięcia i wykrawania grubych blach, przy zapewnieniu innowacyjności oraz najlepszych: jakości, ceny i terminu wykonania, a także wzmacniania relacji handlowych z naszymi klientami opartych na profesjonalizmie, szacunku i dobrych praktykach.
 • Zaangażowaniu na rzecz innowacyjności: zobowiązujemy się do rozwijania i utrzymania wiodącej gamy produktów, osiąganych w oparciu o nieustanne innowacje i śledzenie pojawiającego się na rynku zapotrzebowania.
 • Zaangażowaniu na rzecz świadczenia usług: zobowiązujemy się do rozwijania i utrzymania międzynarodowej sieci dystrybutorów i do oferowania im szkoleń oraz wspierania ich w zakresie obsługi klienta końcowego podczas całego okresu eksploatacji oferowanych urządzeń.
 • Zaangażowaniu na rzecz personelu: zobowiązujemy się do zapewnienia naszym pracownikom odpowiedniego środowiska pracy, motywującego i przyjaznego, oraz do zapewnienia im szkoleń wpływających na pomyślne wypełnianie powierzonych obowiązków przy zachowaniu maksymalnych gwarancji.
 • Zaangażowaniu na rzecz akcjonariuszy: zobowiązujemy się do pracy w celu osiągnięcia maksymalnej wartości ich wkładów w długim okresie czasu.
 • Zaangażowaniu na rzecz systemu zarządzania jakością: zobowiązujemy się do wdrożenia, poparcia odpowiednim certyfikatem oraz utrzymania systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO 9001:2008 oraz do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do zagwarantowania nieustannego ulepszania naszych produktów i procesów.
 • Zaangażowaniu na rzecz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy: zobowiązujemy się pracować w bezpiecznym otoczeniu. Bezpieczeństwo na miejscu pracy osiągniemy, opierając działania określone w systemie zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy na odpowiednich środkach i zasobach oraz przestrzegając wszystkie zasady tam zawarte. Dyrekcja GEKA AUTOMATION S.L., w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie swych pracowników, nie tylko chce wypełnić zalecenia wskazane przez obowiązujące prawo w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym, ale jednocześnie ulepszyć w każdym możliwym aspekcie życie zawodowe swojego personelu. Aby osiągnąć te cele, i rozumiejąc, że wprowadzane ulepszenia powinny mieć charakter ciągły, dyrekcja firmy zobowiązuje się do:
  • Zastosowania się do wszystkich przepisów zawartych w prawie i normach mających zastosowanie w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym,
  • Zaangażowania całej firmy do spełniania wszystkich obowiązujących wymogów prawnych w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym poprzez informowanie, szkolenie, konsultacje i uczestnictwo pracowników,
  • Analizowania stosowanych procesów, technik i surowców i wybierania tych, które powodują mniejsze zagrożenie dla pracowników,
  • Przeznaczania wystarczających zasobów na rozwój czynności zapobiegawczych,
  • Tworzenia pozytywnej kultury w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Poprzez wyrażenie zaangażowania członków naszej firmy na rzecz tych przesłanek chcemy przyczynić się do osiągnięcia pełnej satysfakcji przez naszych klientów w zakresie niezawodności i jakości naszych produktów.

W Oiartzun, 14 kwietnia 2010 r.

Podpisano: ANTXON GARICANO.
Przedstawiciel, osoba fizyczna, Zarządu jednoosobowego firmy GEKA AUTOMATION S.L.
 


Senden Sie es via Email

We use our own and third party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept the use.
You can change the settings or get more information here.

Copyright © 2011 Maquinaria GEKA S.A. Alle Rechte vorbehalten.
Maquinaria GEKA S.A. - Poligono Zerradi 1 - 20180 Oiartzun (SPAIN) - TEL: +34 943 490 034

Anteil:
Lernen:
Abonnieren Sie Newsletter: